Ca 2 korda aastas TachoScani tarkvara uueneb. Seda just seetõttu, et aeg-ajalt leiab seadusandluses muudatusi ning need viiakse programmi sisse. Samuti uuendatakse tarkvara kasutajamugavuse osa, mis viimasel ajal on eriti suurt tähelepanu leidnud. Milliseid muudatusi on sisse viidud näed allolevast kirjeldusest.

TÄIELIK WINDOWS® 10 SÜSTEEMI TUGI

TachoScani tarkvaral on nüüd olemas täielik funktsionaalsus Windows 10 operatsioonisüsteemiga töötamiseks. Windows 10 tulekuga polnud enam võimalik installeerida ja töötada programmi tööks vajaliku SQL Server 2000-ga, mis vaikimisi TachoScaniga töötab.  Peale programmi uuendamist saate paigaldada Microsoft SQL Serveri uuema versiooni (2008R2 või 2014). Lisaks sellele on nüüd olemas ka Windows 10 abistav juhend lingi all: „Windows 10 uuendus”. 

TÄHELEPANU! Enne kui alustad operatsioonisüsteemi uuendamisega kindlasti tutvu juhistega.

Uue TachoScan programmi paigaldamine võimaldab töötada operatsioonisüsteemidel Windows XP kuni Windows 10. Sõltuvalt olemasolevast operatsioonisüsteemist töötab vaikimisi SQL 2008 R2 või SQL 2014. Selleks, et tagada andmete turvalisus on loodud spetsiaalne teenus „INELO Service” vastutades automaatse andmebaaside varundamise eest SQL Server’isse, mis paigaldatud koos uusima tarkvara versiooniga TachoScan 4Trans®.


AUTOMAATNE MIINIMUMPALGA ARVESTAMINE NORRA TERRITOORIUMIL

Viimase versiooniuuendusega viiakse sisse mitmed uuendused, mis võimaldavad automaatset miinimumpalga arvestamist Norra territooriumil:

  • Töötaja töölepingu aknas loodi spetsiaalne tabel, mis võimaldab määrata minimaalse töötasu arvutamist Saksamaa või Norra territooriumil töötamise kohta. 
  • Eelmine aruanne „Entering and leaving the German territory” sai muudetud „Entering and leaving a foreign country territory” ja uues raporti versioonis on lisatud võimalus genereerida arvutamine Saksamaa või Norra territooriumil.
  • Uues aruandes "Summary records of working time in foreign countries" kuvatakse valitud töötajate minimaalne tasu vastavalt Saksamaal või Norra territooriumil töötamise aegadele.  

ÜLEJÄÄNUD MUUTUSED
  • Vähendatud iganädalase puhkeperioodi rikkumine, mis on vähem kui 24 tundi, lisatakse sellesse perioodi, kus ebapiisav puhkeperiood võeti ja perioodi, kus saabub kompenseerimise tähtaeg.
  • Kõik juhikaardi sisestamiste ja väljavõtmiste ajad programmis on viidud sekundite põhiseks.
  • Programmi ülejäänud moodulitesse on lisatud võimalus luua raportid formaadis csv.
  • Nimekirjas “Sisenemine ja väljumine teiste riikide territooriumilt (253)” on andmete importimisel failist lisatud uus hoiatus, kui kuupäeva lahter avatud failis on tühi.
  • Programmi seadistuste aknas (menüü: "Põhiandmed -> [014] Seaded"): "TachoScan -> Rikkumised - Analüüs" lisati võimalus "Analüüsi liiga lühikest ööpäevast puhkeperioodi täpselt 24-/30 tunni sees” – vatavalt selgitusele 7"
TachoScani uuendamine toimub INELO-Updateri kaudu, mis asub arvuti ekraani all paremas nurgas ikoonide nimistus. Uuenduste saamiseks peab olema Tachoscani kehtiv garantii. Garantii uuendamine üheks aastaks maksab 20% tarkvara hinnast, kui eelmisest garantiist ei ole möödunud rohkem, kui 1 kuu ning 30% tarkvara hinnast, kui eelmisest garantiist on möödunud rohkem, kui üks kuu.

TachoScani hinnakirja leiab siit.

Lisaküsimuste korral võta julgel meiega ühendust!
Ametikoolitus OÜ