25. septembril toimus Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduse keskuses Autovedajate Otsustajafoorum, kuhu oli kutsutud 150 maanteetranspordi tipptegijat, nende hulgas ka esitluse teinud Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, majandusanalüütik Heido Vitsur, Scania asepresident Janno Karu ja Schenkeri asepresident Eric Fox

Koos käidi läbi olulisemad teemad, mis autoveondust täna ja uuel aastal mõjutavad.  

Foorumil ühisesinemise teinud  telemaatikateenuse pakkuja Ecofleet Seeme esindaja Jüri Tarkpea ja Ametikoolituse Keskuse koolitaja ja tegevjuht Lenno Põder (pildil) - tõdesid, et IT-l ja telemaatikal on palju rakendamisvõimalusi autojuhtide koolituses - nimelt koolituste ettevalmistamises ja tulemuste mõõtmises.  

Ecofleet Seeme
 arendas välja autojuhtide töö- ja puhkeaja reaalajas jälgimise lahenduse, mille kaudu tekkivaid juhi tegevuste andmeid saab edukalt koolitusprotsessis ära kasutada. Kes ei tahaks, et koolitus, mis ettevõttesse on tellitud, tooks reaalset kasu? Kasu peaks aga kuidagimoodi saama mõõta. 

Kuidas seda siis teha? 

Tänu digitaalselt salvestuvatele juhi töö-, sõidu- ja puhkeaja andmetele on transpordiettevõttel olemas andmebaas juhi tegevuste kohta. Andmed on võimalik saada telemaatikalahenduste (jälgimissüsteemi) või siis digitaalse sõidumeeriku kaudu. Andmeid spetsiaalse tarkvaraga analüüsides saab kohe selgeks iga autojuhi konkreetse koolitusvajaduse ning peamised probleemkohad töö- ja puhkeaja ressursi planeerimisel kogu ettevõttes.  

Analüüsi tulemusena selguvad:
 • sõidumeeriku kasutamise vead ( nt. riigisümbolite sisestamata jätmine, tegevuste manuaalsete sisestamiste tegematajätmine, tegevuste vale fikseerimine)
 • töö- ja puhkeaja reeglitest kõrvalekaldumistega seotud rikkumised
 • unustamise ja lohakusvead (nt. ööseks jäetakse tegevus tööaja peale)
 • marsruudi ja töö planeerimisest tekkinud vead (nt. järjekindlalt ühel liinil tekkinud vead).
Antud andmetele tuginedes on võimalik luua täpselt sihitud koolitus, mille tulemust on võimalik samuti hiljem uute digitaalsete andmete analüüsiga mõõta.  

Tulemuseks on tavaliselt:
 • töö- ja puhkeaja rikkumiste arvu vähenemine
 • potentsiaalse trahviohu vähenemine
 • reaalse politseile makstava trahvi summa vähenemine
 • autojuhtide motivatsioon reeglite täitmises kasvab
 • töö planeerimine, tööaja kasutus ja sõiduki kasutamine muutub efektiivsemaks.
Reaalajas töö- ja puhkeaja jälgimise võimalus on peale koolitust tulemuste saavutamisel olulise tähtsusega - see annab kiire reageerimisvõimaluse rikkumiste tekkimisel või nende ennetamisel. Juhil on online info tema töö-, sõidu- ja puhkeaja ressursist kohe võtta ning ta teab vastuseid olulistele küsimustele nagu:
 • millal pean hiljemalt puhkama hakkama?
 • kui palju veel täna sõita saan?
 • kui nüüd puhkama hakkan, siis millal ma tööd võin taas alustada?
 • kas mul rikkumisi on?
 • jne.
Korralik koolituse ettevalmistus, teadliku sisu loomine ja selle arusaadav edasiandmine ning tulemuse pidev mõõtmine loob kiiresti töö- ja puhkeaja korralduses korra majja. Mitmed ettevõtted on vähendanud tänu personaalsele koolitusele töö- ja puhkeaja rikkumiste arvu ning potentsiaalset trahviohtu 4-10 korda. Kõik see kokku tähendab vähem närveerimist, väheb stressi ning ressursside paremat ärakasutamist, mis lõpuks mõjutavad positiivselt ettevõtte kasumlikkust. 

Kui vajad konkreetseid lahendusi töö- ja puhkeaja andmete jälgimiseks, arhiveerimiseks ja analüüsiks, siis siin on mõned kindlad soovitused:
 

Reaalajas töö- ja puhkeaja jälgimine + juhikaardi ja digimeeriku online allalaadimine - 
Ecofleet Seeme Töö- ja puhkeaja arhiveerimine, allalaadimine, analüüs - TachoScan.  

Ole kursis olulisega ja liitu ka 
Ametikoolituse Keskuse Facebooki lehega!